Welkom bij Jemsz-Sport

 

Met ingang van 1 mei 2018 heeft Jemsz-Sport moeten besluiten de activiteiten te staken. Door het stoppen van de activiteiten van de leverancier met merknaam Jemsz is het voor ons niet verder mogelijk u de gevoerde producten te leveren.

We willen alle vaste klanten en clubs bedanken die de afgelopen jaren met ons hebben samengewerkt.
We beraden ons op dit moment op een naamswijziging en een nieuwe collectie. Hier hoort u binnenkort meer van.

Medewerkers en directie Jemsz-Sport Nederland.